icon
icon
icon

مجموعه قوانین عمومی شرکت درمسابقات بازشناسی چهره فیس کاپ به قرار زیر است. علاوه بر مجموعه قوانین عمومی، هر یک از گروه‌های حقیقی و حقوقی دارای قوانین خاص خود هستند که در ادامه به آن پرداخته شده است.

 1. محدودیت سنی

  • هیچ گونه محدودیت سنی برای شرکت کنندگان حقیقی در مسابقات وجود ندارد.
 2. وضعیت شغلی/تحصیلی

  • محدودیتی در مورد وضعیت تحصیلی یا شغلی شرکت کنندگان حقیقی در مسابقات وجود ندارد.
  • کلیه تیمهای شرکت کننده در مسابقات اعم از دانش آموزی، دانشجویی، آزاد و سازمان ها به صورت یکسان ارزیابی شده و در دو دسته ی اشخاص حقیقی و حقوقی رتبه بندی می شوند.

   تبصره: کلیه تیم ها به عنوان تیم حقیقی ثبت نام خواهند شد. (اشخاص حقوقی میتوانند از نام مستعار استفاده کنند)

 3. وابستگی به دانشگاه/ سازمان

  • محدودیتی در مورد تعداد تیمهای شرکت کننده از یک نهاد خاص وجود ندارد.
 4. اعضای تیم

  • حداکثر تعداد اعضای یک تیم حقیقی 6 نفر است.
  • در صورتی که تیمی حائز رتبه ای شود در گواهی مقام اعطایی به تیمها، تعداد اعضای تیم قید خواهد شد.
  • بعد از مرحله ثبت نام قطعی امکان تغییر اعضای تیم وجود ندارد.
 5. حضور شرکتها و محصولات تجاری

  • شرکت ها و محصولات تجاری می توانند با نام تجاری خود یا نام مستعار در مسابقات شرکت کنند.
  • در صورتی که تیم نماینده یک شرکت تجاری مایل به ارائه کد خود نباشد، در صورت کسب رتبه توسط آن تیم، صرفاً گواهی رتبه به تیم مذکور اعطا خواهد شد و سایر جوایز پیش بینی شده به آن تیم تعلق نخواهد گرفت.
 6. حقوق کپی رایت برنامه‌ها

  کمیته برگزاری مسابقات هیچ گونه حقی برای استفاده از کدهای ارائه شده شرکت کنندگان را نخواهد داشت.

  • کمیته برگزاری مسابقات اجازه انتشار گزارش فنی تیم‌ها و یا چکیده آن (با نام تیم مورد نظر) بر روی وب سایت مسابقات را دارد.
  • روزمه‌ها در اختیار شرکت های حامی و کمیته فنی مسابقه است و از آن برای شبکه سازی، استفاده در پروژه های ملی و کشف استعداد استفاده خواهد شد.
 7. گواهی شرکت و مقام

  • گواهی شرکت در مسابقات برای تمامی تیم‌ها صادر خواهد شد.
  • گواهی مقام، تنها به تیم‌هایی اعطا خواهد شد که تیم آنها حداقل امتیاز ممکن را کسب نماید.
  • گواهی شرکت در مسابقات به صورت انفرادی و گواهی مقام به صورت تیمی صادر می‌شود.
 8. تعداد و عنوان تیم‌های برگزیده

  • در زمان اجرای برنامه هر تیم، تنها یک نماینده از تیم مورد نظر می‌تواند در محل اجرای برنامه ها حضور داشته باشد.
  • گواهی شرکت در مسابقات برای کلیه اعضای تیم صادر خواهد شد.
  • کلیه مسائل مربوط به رفت و آمد شرکت کنندگان بر عهده خود تیم‌های شرکت کننده خواهد بود. البته کمیته اجرایی مسابقات تا حد ممکن تمهیداتی در این زمینه برای شرکت کنندگان در نظر خواهد گرفت.
 9. وابستگی به دانشگاه/ سازمان

  • محدودیتی در مورد تعداد تیمهای شرکت کننده از یک نهاد خاص وجود ندارد.
 10. اعضای تیم

  • حداکثر تعداد اعضای یک تیم حقیقی 6 نفر است.
  • در صورتی که تیمی حائز رتبه ای شود در گواهی مقام اعطایی به تیمها، تعداد اعضای تیم قید خواهد شد.
  • بعد از مرحله ثبت نام قطعی امکان تغییر اعضای تیم وجود ندارد.
 11. حضور شرکتها و محصولات تجاری

  • شرکت ها و محصولات تجاری می توانند با نام تجاری خود یا نام مستعار در مسابقات شرکت کنند.
  • مطرح کردن هر گونه بحث حاشیه‌های بدون مستندات در زمینه مسابقات غیرقانونی و قابل پیگرد توسط کمیته برگزاری مسابقات خواهد بود.
 12. حقوق کپی رایت برنامه‌ها

  کمیته برگزاری مسابقات هیچ گونه حقی برای استفاده از کدهای ارائه شده شرکت کنندگان را نخواهد داشت.

  • کمیته برگزاری مسابقات اجازه انتشار گزارش فنی تیم‌ها و یا چکیده آن (با نام تیم مورد نظر) بر روی وب سایت مسابقات را دارد.
  • روزمه‌ها در اختیار شرکت های حامی و کمیته فنی مسابقه است و از آن برای شبکه سازی، استفاده در پروژه های ملی و کشف استعداد استفاده خواهد شد.
 13. گواهی شرکت و مقام

  • گواهی شرکت در مسابقات برای تمامی تیم‌ها صادر خواهد شد.
  • گواهی مقام، تنها به تیم‌هایی اعطا خواهد شد که تیم آنها حداقل امتیاز ممکن را کسب نماید.
  • گواهی شرکت در مسابقات به صورت انفرادی و گواهی مقام به صورت تیمی صادر می‌شود.
 14. تعداد و عنوان تیم‌های برگزیده

  • در زمان اجرای برنامه هر تیم، تنها یک نماینده از تیم مورد نظر می‌تواند در محل اجرای برنامه ها حضور داشته باشد.
  • گواهی شرکت در مسابقات برای کلیه اعضای تیم صادر خواهد شد.
  • کلیه مسائل مربوط به رفت و آمد شرکت کنندگان بر عهده خود تیم‌های شرکت کننده خواهد بود. البته کمیته اجرایی مسابقات تا حد ممکن تمهیداتی در این زمینه برای شرکت کنندگان در نظر خواهد گرفت.
 15. مسائل فنی و نحوه ارزیابی تیم‌ها

  • جهت اطلاع از نحوه استفاده از برنامه‌هایی که بخش اصلی آن از کدهای آماده تشکیل شده باشد یا DLL های خریداری شده به قوانین فنی مراجعه شود.
  • بخشی از امتیاز هر مسابقه مربوط به ارزیابی علمی گزارش فنی تیمها است که کار ارزیابی آن توسط گروهی از اساتید مجرب دانشگاههای برتر کشور در زمینه هوش مصنوعی و پردازش تصویر انجام میشود.
  • هر گونه اعتراض به نتایج مسابقات میبایست به صورت کتبی و با ارائه مستندات کافی انجام پذیرد.
  • تصمیم گیری نهایی در مورد اعتراضات بر عهده کمیته داوران بوده و تیمها موظف به تمکین به رای کمیته داوران هستند.
  • مطرح کردن هر گونه بحث حاشیه ای بدون مستندات در زمینه مسابقات غیرقانونی و قابل پیگرد توسط کمیته برگزاری مسابقات خواهد بود.
 16. تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری

  • تجهیزات سخت افزاری مورد استفاده کلیه تیمها مشترک خواهد بود و کلیه تیمها موظف به اجرای برنامه‌های خود بر روی سیستمهای پیش بینی شده هستند.
  • مشخصات سخت افزارهای موجود در زمان ثبت نام قطعی به تیم‌ها اطلاع داده خواهد شد.