هیئت اجرائی

نام و نام خانوادگی سمت و سازمان متبوع
دبیر اجرایی دکتر میلاد سجادی معاونت فنی مرکز نوآوری نکسترا
دبیر علمی دکتر محمد صبری عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
کمیته علمی (به ترتیب حروف الفبا)
دکتر سید امیر اصغری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی
دکتر محمد اکبری عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر
دکتر کاوه پاشایی عضو هیات علمی دانشگاه شهاب دانش
دکتر فربد رزازی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
دکتر سعید صدیقیان عضو هیات علمی دانشگاه خواجه نصیر
دکتر عماد الدین فاطمی زاده عضو هیات علمی دانشگاه شریف
دکتر کاظم فولادی قلعه هیات علمی دانشگاه تهران
دکتر احسان الله کبیر عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر شهره کسایی عضو هیات علمی دانشگاه شریف
دکتر محمد شهرام معین عضو هیات علمی پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات
دکتر هادی ویسی عضو هیات علمی دانشگاه تهران
کمیته فنی
دکتر حمید صادقی عضو تیم تخصصی هوش مصنوعی مرکز نوآوری نکسترا
دکتر ندا داداشی عضو تیم تخصصی هوش مصنوعی مرکز نوآوری نکسترا
مدعوین
مهندس رضا باقری اصل دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات
مهندس حمید پارسایی معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال
دکتر جواد حسین زاده ریاست مرکز آمار ایران