فیس کاپ چیست؟

هدف از مسابقه FaceCup ایجاد محیط رقابتی جهت شناسایی افراد و تیم‌های مستعد در زمینه بازشناسی چهره است. با توجه به برگزاری موفق اولین دوره مسابقه بازشناسی چهره FaceCup، دور جدید مسابقه در سال 1400 برگزار می‌شود. اولین دوره مسابقه با تاکید بر روی دقت الگوریتم بازشناسی چهره و مشابه با مسابقه بین‌المللی FRVT برگزار شد. در دور جدید مسابقه، علاوه بر الگوریتم، توانایی شرکت کنندگان در پیاده‌سازی سناریوی مورد درخواست نیز، ارزیابی خواهد شد. این رویداد همانند سال قبل بصورت آنلاین برگزار شده و شرکت در آن برای تمام تیم‌های حقیقی و حقوقی فعال در حوزه شناسایی چهره و هوش مصنوعی آزاد است.

زمان برگزاری مسابقه آذر - بهمن ماه 1400

مسابقه به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد

فرصت‌های شغلی

ارتباط با شرکت های مطرح در این حوزه و موقعیت های شغلی متعدد

icon
icon

شتاب‌دهی

فرصت شرکت در دوره‌های پیش شتاب‌دهی و شتابدهی در مراکز نوآوری

icon

شبکه سازی

شناسایی استعداد و انتخاب برای شرکت در پروژه های ملی

icon
icon

رتبه‌بندی

رتبه بندی و ارائه گواهی رتبه برای الگوریتم و موتور طراحی شده

icon
icon

تابلو امتیازات

star icon
Logo

حامیان فیس‌کاپ

سؤالات متداول