فیس کاپ چیست؟

هدف از مسابقه FaceCup ایجاد محیط رقابتی جهت شناسایی افراد و تیم‌های مستعد در زمینه بازشناسی چهره است. با توجه به برگزاری موفق اولین دوره مسابقه بازشناسی چهره FaceCup، دور جدید مسابقه در سال 1400 برگزار می‌شود. اولین دوره مسابقه با تاکید بر روی دقت الگوریتم بازشناسی چهره و مشابه با مسابقه بین‌المللی FRVT برگزار شد. در دور جدید مسابقه، علاوه بر الگوریتم، توانایی شرکت کنندگان در پیاده‌سازی سناریوی مورد درخواست نیز، ارزیابی خواهد شد. این رویداد همانند سال قبل بصورت آنلاین برگزار شده و شرکت در آن برای تمام تیم‌های حقیقی و حقوقی فعال در حوزه شناسایی چهره و هوش مصنوعی آزاد است.

زمان برگزاری مسابقه آذر - بهمن ماه 1400

مسابقه به‌صورت مجازی برگزار خواهد شد

فرصت‌های شغلی

ارتباط با شرکت های مطرح در این حوزه و موقعیت های شغلی متعدد

icon
icon

شتاب‌دهی

فرصت شرکت در دوره‌های پیش شتاب‌دهی و شتابدهی در مراکز نوآوری

icon

شبکه سازی

شناسایی استعداد و انتخاب برای شرکت در پروژه های ملی

icon
icon

رتبه‌بندی

رتبه بندی و ارائه گواهی رتبه برای الگوریتم و موتور طراحی شده

icon
icon

تابلو امتیازات

star icon
ویرا
آخرین اجرا:0
0امتیاز
آرتا
آخرین اجرا:0
0امتیاز
اکوتک
آخرین اجرا:0
0امتیاز
4
دلفی
آخرین اجرا:0
0امتیاز
5
نخبه ها
آخرین اجرا:0
0امتیاز
6
فیسا
آخرین اجرا:0
0امتیاز
7
هوش بتا
آخرین اجرا:0
0امتیاز
8
فلاحی
آخرین اجرا:0
0امتیاز
9
اپسیلون
آخرین اجرا:0
0امتیاز
10
تن تن
آخرین اجرا:0
0امتیاز
11
نادیا حسن زاده
آخرین اجرا:0
0امتیاز
12
شناخت
آخرین اجرا:0
0امتیاز
13
مهدی
آخرین اجرا:0
0امتیاز
14
صبری
آخرین اجرا:0
0امتیاز
15
بهار دانش
آخرین اجرا:0
0امتیاز
16
آندرومدا
آخرین اجرا:0
0امتیاز
17
گلی
آخرین اجرا:0
0امتیاز
18
نیمرخ
آخرین اجرا:0
0امتیاز
19
چهره نما
آخرین اجرا:0
0امتیاز
20
دویران
آخرین اجرا:0
0امتیاز
21
پچا ایجو شد
آخرین اجرا:0
0امتیاز
22
محمد رضانیا
آخرین اجرا:0
0امتیاز
23
سراج
آخرین اجرا:0
0امتیاز
24
سمیکالن
آخرین اجرا:0
0امتیاز
25
دانشگاه کاشان
آخرین اجرا:0
0امتیاز
26
اراهما
آخرین اجرا:0
0امتیاز
27
مومنی
آخرین اجرا:0
0امتیاز
28
د وان
آخرین اجرا:0
0امتیاز
29
یادگار
آخرین اجرا:0
0امتیاز
30
هوش باهوش
آخرین اجرا:0
0امتیاز
31
انیگما
آخرین اجرا:0
0امتیاز
32
هلیل
آخرین اجرا:0
0امتیاز
33
بهترین
آخرین اجرا:0
0امتیاز
34
آیفابهنام
آخرین اجرا:0
0امتیاز
35
سیما
آخرین اجرا:0
0امتیاز
36
میلو
آخرین اجرا:0
0امتیاز
37
شهر قدس
آخرین اجرا:0
0امتیاز
38
آقای پسر
آخرین اجرا:0
0امتیاز
39
پگاسوس
آخرین اجرا:0
0امتیاز
40
تنها
آخرین اجرا:0
0امتیاز
41
ناشناخته ها
آخرین اجرا:0
0امتیاز
42
هیبرید
آخرین اجرا:0
0امتیاز
43
محمد
آخرین اجرا:0
0امتیاز
44
صفرعرب
آخرین اجرا:0
0امتیاز
45
عقاب
آخرین اجرا:0
0امتیاز
46
دیسکا
آخرین اجرا:0
0امتیاز
47
گرانشیل
آخرین اجرا:0
0امتیاز
48
فاطمه
آخرین اجرا:0
0امتیاز
49
کیو بیت
آخرین اجرا:0
0امتیاز
50
راینی
آخرین اجرا:0
0امتیاز
51
میلاد
آخرین اجرا:0
0امتیاز
52
اعلی
آخرین اجرا:0
0امتیاز
53
سرکان
آخرین اجرا:0
0امتیاز
54
ققنوس
آخرین اجرا:0
0امتیاز
55
حامد شریفی
آخرین اجرا:0
0امتیاز
56
کیمیا
آخرین اجرا:0
0امتیاز
57
خوشه بندی رفسنجان
آخرین اجرا:0
0امتیاز
58
مداحی
آخرین اجرا:0
0امتیاز
59
انتقام جویان
آخرین اجرا:0
0امتیاز
60
یادی
آخرین اجرا:0
0امتیاز
61
ماسک
آخرین اجرا:0
0امتیاز
62
سیتی اسکن
آخرین اجرا:0
0امتیاز
63
فورمیتک
آخرین اجرا:0
0امتیاز
64
فیسلب
آخرین اجرا:0
0امتیاز
65
سفینه
آخرین اجرا:0
0امتیاز
66
کو وید
آخرین اجرا:0
0امتیاز
67
دیپر
آخرین اجرا:0
0امتیاز
68
فیسجو
آخرین اجرا:0
0امتیاز
69
آتیرو
آخرین اجرا:0
0امتیاز
70
والای
آخرین اجرا:0
0امتیاز
71
تنسور
آخرین اجرا:0
0امتیاز
72
بی چهره
آخرین اجرا:0
0امتیاز
73
بله بله
آخرین اجرا:0
0امتیاز
74
ای ار ای ای
آخرین اجرا:0
0امتیاز
75
صانچه
آخرین اجرا:0
0امتیاز
76
جوخه انتحار
آخرین اجرا:0
0امتیاز
77
امین قانعی
آخرین اجرا:0
0امتیاز
78
وحید
آخرین اجرا:0
0امتیاز
79
مجید فرزانه
آخرین اجرا:0
0امتیاز
80
علم و صنعت
آخرین اجرا:0
0امتیاز
81
سلیمی
آخرین اجرا:0
0امتیاز
82
حوریه اصفهانیان
آخرین اجرا:0
0امتیاز
83
علیرضا اخگری
آخرین اجرا:0
0امتیاز
84
نسام
آخرین اجرا:0
0امتیاز
85
دیده نگار هوش نو
آخرین اجرا:0
0امتیاز
86
رضفا
آخرین اجرا:0
0امتیاز
87
میوتا
آخرین اجرا:0
0امتیاز
88
کراس انتروپی
آخرین اجرا:0
0امتیاز
89
هادی
آخرین اجرا:0
0امتیاز
90
گیریفین
آخرین اجرا:0
0امتیاز
91
سپهیار
آخرین اجرا:0
0امتیاز
92
پگاسوز
آخرین اجرا:0
0امتیاز
93
امین
آخرین اجرا:0
0امتیاز
icon

بیش از 20 نفر از متخصص ترین منتور ها

icon

بیش از 10 فرصت شغلی در شرکت های معتبر ایران

icon

بیش از 75 میلیون تومان جایزه نقدی

حامیان فیس‌کاپ

سؤالات متداول